Mercedes Tourismo - 52pax

Tipologia: Autobus - Flotta: 8