Mercedes Tourismo - 54pax

Tipologia: Autobus - Flotta: 7