Mercedes Tourismo - 50pax

Tipologia: Autobus - Flotta: 3