Mercedes Tourismo - 58pax

Tipologia: Autobus - Flotta: 15